Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

The Importance of Social Innovation. What can older people in Wales learn from Quebec?

leave a comment »

Tuesday 7th February 2012
2.30pm – 5pm
National Assembly for Wales, Ty Hywel, Cardiff Bay

With keynote speaker Jean-Pierre Girard and sponsor Rosemary Butler AM

Jean-Pierre Girard is a leading researcher of co-operative care in Quebec, which covers 50% of such provision. They have pioneered a service user approach as a direct consequence of user control over the design and delivery of these services, as a complement to, and not a substitute for, public services.

Providing care and housing for older people is one of the major challenges which we face, as providers, funders and citizens. This event will explore whether services based on Co-operative values and principles can help to overcome these challenges. It is also an opportunity to make contact with potential allies for the development of better care in Wales.

To book:

Rosemary Butler AM is kindly sponsoring and hosting the event in conjunction with social care charity Cartrefi Cymru and the Wales Progressive Co-operators, who are organising the overall programme.

This event is supported by The Co-operative Cymru/Wales during United Nations International Year of Co-operatives 2012, alongside Public Health Alliance Cymru and the Welsh Food Alliance.

Pwysigrwydd Arloesi Cymdeithasol – Beth all pobl hŷn yng Nghymru ei ddysgu o Québec?

Dydd Mawrth 7fed Chwefror 2012
2.30pm – 5pm
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Gyda Jean-Pierre Girard yn brif siaradwr a Rosemary Butler AC yn noddwr

Mae Jean-Pierre Girard yn ymchwilydd blaenllaw ym maes gofal a thai cydweithredol yn Québec, sy’n 50% o’r fath ddarpariaeth. Maent wedi arloesi gyda dull defnyddiwr gwasanaeth o ganlyniad uniongyrchol i reolaeth y defnyddiwr dros gynllunio a chyflenwi’r gwasanaethau hyn, i ategu gwasanaethau cyhoeddus ac nid eu disodli.

Darparu gofal a thai i bobl hŷn yw un o’r prif heriau sy’n ein hwynebu, fel darparwyr, arianwyr a dinasyddion. Bydd y digwyddiad hwn yn holi a all gwasanaethau wedi’u seilio ar werthoedd ac egwyddorion cydweithredol helpu i oresgyn yr heriau hyn. Mae hefyd yn gyfle i gysylltu â chynghreiriaid posibl i ddatblygu gofal gwell yng Nghymru.

I gadw lle:
• Anfonwch neges e-bost â’r pennawd “Digwyddiad Cydweithredol Québec” at enquiries@cartrefi.org
• Neu ewch i http://bit.ly/WalesQuebec i gadw lle ar lein ac i gael newyddion am ddigwyddiadau’r ymylon
• Neu ffoniwch 01633 266781

Rosemary Butler AC fydd yn ddigon caredig i noddi a rhoi lleoliad ar gyfer y digwyddiad, ar y cyd gyda’r elusen gofal cymdeithasol Cartrefi Cymru a Chydweithredwyr Blaengar Cymru, sy’n trefnu’r rhaglen gyffredinol.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gefnogi gan The Co-operative Cymru(/Wales) yn ystod Blwyddyn Ryngwladol y Mentrau Cydweithredol 2012, a gynhelir gan y Cenhedloedd Unedig, ochr yn ochr â Chynghrair Iechyd y Cyhoedd Cymru a Chynghrair Bwyd Cymru.

Advertisements

Written by David Madge

February 6, 2012 at 12:55 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: