Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Gwirfoddoli yn arwain at gyflogaeth â thâl i Deborah – #povertyinwales

leave a comment »

Dechreuodd Deborah Price wirfoddoli â Chymunedau 2.0 wrth chwilio am waith. Buodd yn helpu i gynnal sesiynau cyfrifiaduron gyda Chlwb Swyddi lleol, yn Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful. Mae Deborah o ganlyniad wedi sicrhau swydd yn gynghorydd yn rhan o Raglen Waith y dref.

Yn ei swydd newydd, bydd Deborah yn defnyddio llawer o’r sgiliau y buodd yn eu meithrin yn ystod gwirfoddoli, gan gynnwys helpu pobl â’u CVs, creu a defnyddio cyfrif e-bost, cynnal chwiliadau am swyddi ac ymgeisio am swyddi ar-lein. Bydd Deborah hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am dechnegau cyfweld, ar gyfer y bobl a fu ar y sesiynau.

Dywedodd Deborah wrth Gymunedau 2.0 sut yr oedd hi’n teimlo am ddychwelyd i waith â thâl: “Rwyf wrth fy modd. Bues yn ddi-waith am gyfnod hir. Roedd bod yn wirfoddolwr ar y cwrs yn y lle cyntaf wedi fy nysgu sut i chwilio am swyddi fy hun ac roedd hefyd wedi rhoi mwy o hyder i mi yn ystod cyfweliadau”.

Roedd gan Deborah hefyd gyngor i bobl a oedd yn yr un math o sefyllfa â hi: “Ni allwch ddod o hyd i swydd heb y rhyngrwyd. Nid oes modd i chi fynd at fusnes lleol yn unig a chyflwyno eich CV yn y gobaith o gael swydd. Naw gwaith allan o ddeg, mae’n rhaid i chi ymgeisio am swydd ar-lein. Mae’n rhaid i chi ymarfer defnyddio cyfrifiadur a bod yn amyneddgar. Fy nghyngor i fyddai dod o hyd i gwrs lleol, mewn llyfrgell neu leoliad cymunedol arall – a fydd yn rhoi’r cymorth i chi y mae arnoch ei angen”.

Roedd Deborah yn cefnogi’r sesiynau cyfrifiaduron galw heibio a oedd yn cael eu darparu gan Gymunedau 2.0. Mae’r wybodaeth ynglŷn â’r sesiynau y gall pobl gael mynediad iddynt yng Nghymru yn adran ‘Cyrsiau Cyfrifiaduron yn Agos Atoch chi’ ar wefan Cymunedau 2.0.

Enghraifft yw hon o’r modd y mae Cymunedau 2.0 yn cefnogi Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru.

Advertisements

Written by Mark Smith

October 29, 2013 at 10:01 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: