Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Graham yn dechrau gwersi cyfrifiadurol wedi i’w yrfa yn y diwydiant glofaol ddod i ben – #povertyinwales

leave a comment »

Roedd Graham Jones ar fin troi’n 60, ac yntau wedi colli ei swydd mewn cwmni glofaol lleol. Yn wir, roedd wedi bod yn y diwydiant glofaol am dros 40 mlynedd.

Buan iawn y sylweddolodd Graham y byddai angen iddo fod ar-lein er mwyn dod o hyd i swydd newydd ac roedd yn benderfynol o gael swydd arall cyn gynted â phosib. Gadawodd y diwydiant glofaol heb brofiad gwirioneddol o ddefnyddio cyfrifiaduron. Roedd ei swydd ddiwethaf, mewn swyddfa, yn cynnwys defnyddio cyfrifiadur ond roedd popeth yn cael ei osod yn barod ar ei gyfer ac nid oedd y rhyngweithio yr oedd Graham yn ei wneud â’r dechnoleg yn gofyn llawer.

Darganfu fod ei glwb gwaith lleol, yn Llyfrgell Maerdy, yn cynnig sesiynau galw-heibio cyfrifiadurol rhad-ac-am-ddim. Roedd y cyfleuster hwn ar gael diolch i gyfuniad rhwng y Gwasanaeth Llyfrgelloedd lleol a’r Clic Mawr RhCT – menter gan Cymunedau 2.0 a sefydlwyd i helpu pobl yn Rhondda Cynon Taf i wneud mwy gyda thechnolegau digidol, a oedd yn cynnwys cymorth i bobl gynyddu eu sgiliau wrth iddynt chwilio am waith.

Siaradodd Graham gyda Cymunedau 2.0 wrth iddo fynychu ei wers gyfrifiadurol gyntaf. Roedd yn meddwl y byddai’r sesiynau o gymorth iddo: “Ers colli fy swydd, rwyf wedi bod yn ymgeisio am swyddi ond mae pobl wedi bod yn gofyn am sgiliau cyfrifiadurol ac i mi ysgrifennu fy CV fy hun. Rwy’n cael hyn yn anodd ond rwy’n deall bod angen i mi fod â’r sgiliau hyn a defnyddio cyfrifiadur i ddod o hyd i waith, a’i ddefnyddio yn y swydd ei hun. Mae’n her yr wyf yn barod i’w derbyn”.

Yn ystod ei sesiwn gyntaf, fe helpodd aelod o staff y llyfrgell Graham i agor Microsoft Word a dechrau teipio – roedd Graham, i bob pwrpas, yn ddechreuwr pur. Roedd rhywun yn dangos i ddysgwr arall yn yr ystafell sut i gofrestru ar gyfer y wefan Paru Swyddi Ar-lein, y mae angen i geiswyr gwaith ei defnyddio bellach i ddod o hyd i waith.

Dyma enghraifft o’r ffordd y mae Cymunedau 2.0 yn ategu Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trechu Tlodi.

Advertisements

Written by Mark Smith

November 2, 2013 at 9:31 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: