Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Croeso i ymgyrch ‘Cefnogi’r Cyfan’ Gaeaf 2013! #cefnogircyfan

leave a comment »

Winter 2013 Go Full Circle e-mail banner v1Cynhaliwyd Cefnogi’r Cyfan gyntaf ym mis Medi’n ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o fenter gymdeithasol yng Nghymru.

Nawr, wrth i ni nesáu at Nadolig, byddwn yn hybu rôl mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol  a sefydliadau cymunedol eraill ar yr adeg hon o’r flwyddyn.

Dros y pythefnos nesaf, byddwn yn rhoi cynnyrch menter gymdeithasol gorau Cymru yn y siop ffenest ‘rhithwir’, gan arddangos sut mae sefydliadau eraill yn cefnogi’r rheini sy’n wynebu cyfnod anodd dros yr ŵyl.

Mae’n bwysig cofio bod mentrau cymdeithasol yn fusnesau sy’n anelu at wneud elw.  Yr hyn sy’n eu gwneud yn bwysig iawn ac yn wahanol, yw eu nodau cymdeithasol a/neu amgylcheddol. Caiff elw ei ail-fuddsoddi yn eu cymuned er lles ei phobl, gan greu swyddi, cyfleoedd hyfforddi ac yn aml yn amddiffyn yr amgylchedd lleol.

Rydym yn dymuno i bobl Cymru ddeall beth yw menter gymdeithasol, gan edrych ar ein cyfeiriadur a chefnogi mentrau cymdeithasol yn eu cymunedau nawr a thrwy gydol y flwyddyn.

Rhwng 9 a 22 Rhagfyr, gwelwch eitemau ar ein safle blog, tudalen Facebook, ffrwd Twitter a safleoedd cyfryngau cymdeithasol eraill. Os ydych yn trydaru am yr ymgyrch, trïwch ddefnyddio’r hashtag #cefnogircyfan

Advertisements

Written by Catherine Evans

December 9, 2013 at 9:49 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: