Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Tafarn y Fic – calon cymuned! #GoFullCircle #cefnogircyfan

leave a comment »

Tafarn y Fic – calon cymuned! #GoFullCircle #cefnogircyfan

Dyma’r blog diweddaraf gennym sy’n rhan o ymgyrch ‘Cefnogi’r Cyfan’ y Gaeaf, sy’n hyrwyddo rôl – ac yn annog pobl i gefnogi – mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a sefydliadau cymdeithasol eraill Cymru yn arwain at y Nadolig.

Diolch i Osian Gwyn Elis o Dafarn y Fic, sydd wedi’i lleoli ar Benrhyn Llyn yng Ngwynedd. Mae’n swnio’n rhaglen lawn o weithgareddau ar gyfer y bobl sy’n yfed yn y dafarn gymunedol hon.

Eleni mae Tafarn y Fic, Llithfaen yn dathlu chwarter canrif o fodolaeth fel tafarn gymunedol gydweithredol, bellach yr hynaf yn Ewrop – tipyn o gamp i dafarn wledig ym Mhen Llyn.

Wrth gwrs mae’r Fic yn gweithio’n galed i gynnig mwy na gwasanaeth tafarn yn unig. Y bwriad eleni yw defnyddio’r ystafell gefn i gynnal parti Nadolig plant y pentref am y tro cyntaf. Er hynny, nid syniad newydd yw cynnal parti plant, pentref Llithfaen. Yn wir mae parti plant y pentref wedi bod yn draddodiad blynyddol ers y 50au. Ni fu parti’n ystod y blynyddoedd diwethaf felly mae’r Fic am ail gydio yn yr arferiad. Dyma esiampl o’r Fic yn barod i arallgyfeirio ac i rhoi hwb i’r gymuned.

Un o brif fanteision Y Fic yw ei bod cynnig adloniant a gweithgareddau cymdeithasol yn rhad ac am ddim i’r gymuned gyfan.

Y Nadolig yma bydd Cwis Nadolig Y Fic yn cael ei gynnal ar y 12fed o Ragfyr – dewch draw er mwyn crafu pen ac edrych yn ol ar 2013. Bydd noson garolau ar gyfer y teulu oll ar y 23 o Rhagfyr dan ofal Seimon Menai ac Anne Hafod. P’nawn San Steffan bydd y Moniars yn barod i’ch diddanu a cherddoriaeth bywiog! Cawn gwmni Geraint Lovegreen a’r Enw Da ar nos Sadwrn 28 – hen ffefryn! Wrth gwrs, er mwyn gorffen y flwyddyn mewn steil bydd ‘house band’ Y Fic – Cowbois Rhos Botwnnog yn cyflwyno caneuon o’r 80au nos Galan – dewch draw yn eich gwisg ffansi o’r 80au!

Tafarn y Fic – calon cymuned!

(Am rhagor o wybodaeth http://www.tafarnyfic.com neu cysylltwch â swyddfa@tafarnyfic.com )

Mae’r sefydliad yn y blog hwn yn un o nifer y gallwch eu cefnogi. Mae llawer mwy ar gael ar ein Cyfeiriadur Cefnogi’r Cyfan. Nadolig Llawen a ‘phrynwch yn gymdeithasol’

Advertisements

Written by David Madge

December 11, 2013 at 8:45 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: