Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Leading Wales Awards go ‘live’

leave a comment »

We’re publishing the following information on behalf of the Leading Wales Awards. The Wales Co-operative Centre is delighted to be sponsoring the social enterprise category in this year’s awards, in partnership with Social Firms Wales:

The 10th Leading Wales Awards go “live” in association with Cardiff Metropolitan University.

Next week we have our 10th year launch events in North Wales on 16th January and in South Wales on 17th January and we are focusing on the clear message that “leadership is a key driver of economic growth” and therefore essential to our success in Wales.

Each event is show-casing a highly successful Welsh Business (Admiral is our case study on 17th at Cardiff Met and Moneypenny our case study at Wrexham on 16th January). Both events begin at 08:30 and conclude by 10:15. All details are here.

If you would like to attend either event please book here and state which event you would like to attend.

This is our celebratory 10th year of the Leading Wales awards and once again the Leading Wales Awards Consortium urges you to tell us about that special person you know whose leadership is making a real difference in Wales by nominating them for an Award. You can nominate by downloading an application form from www.leadingwalesawards.co.uk. Nominations open on Monday 13th January and close Friday 14th March 2014.

Lansio Gwobrau Arwain Cymru yn 10 oed, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Yr wythnos nesaf, rydym yn cynnal ein digwyddiadau lansio deng mlynedd o Wobrau Arwain Cymru, yng Ngogledd Cymru ar 16 Ionawr ac yn Ne Cymru ar 17 Ionawr. Rydym yn canolbwyntio ar y neges glir bod “arweinyddiaeth yn ffactor allweddol o dwf economaidd” ac felly’n hanfodol i’n llwyddiant yng Nghymru.

Mae pob digwyddiad yn arddangos busnes Cymreig hynod lwyddiannus (Admiral yw ein hastudiaeth achos ar 17 Ionawr ym Met Caerdydd a Moneypenny yw ein hastudiaeth achos yn Wrecsam ar 16 Ionawr). Bydd y ddau ddigwyddiad yn dechrau am 8:30 ac yn gorffen erbyn 10:15. Mae’r holl fanylion ar gael yn www.leadingwalesawards.co.uk

Os hoffech chi fynychu un neu ddau o’r digwyddiadau, archebwch yma a nodwch pa ddigwyddiad yr hoffech ei fynychu.

Eleni rydym yn dathlu pen-blwydd Gwobrau Arwain Cymru yn 10 oed, ac unwaith eto mae’r Consortiwm Gwobrau Arwain Cymru yn eich annog chi i ddweud wrthym am y person arbennig sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru drwy ei arweinyddiaeth, ac i’w henwebu am wobr. Gallwch enwebu trwy lawrlwytho ffurflen gais o www.leadingwalesawards.co.uk. Bydd enwebiadau ar agor o ddydd Llun 13 Ionawr tan ddydd Gwener 14 Mawrth, 2014.

Advertisements

Written by David Madge

January 9, 2014 at 10:14 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: