Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae’r dasg o ganfod prif arweinydd menter gymdeithasol Cymru yn dechrau yma!

leave a comment »

Mae’r dasg o ganfod prif arweinydd menter gymdeithasol Cymru yn dechrau yma!

Heddiw, mae’r enwebiadau’n agor ar gyfer Gwobrau Arwain Cymru 2014. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n gyd-noddwr y categori Menter Gymdeithasol, ochr yn ochr â Chwmnïau Cymdeithasol Cymru.

Eleni mae’r cynllun gwobrau’n dathlu 10 mlynedd fel yr unig wobrau traws Gymru sy’n sefydledig ac yn fawr eu bri sydd hefyd yn cydnabod, nodi a dathlu unigolion yng Nghymru y mae eu harweinyddiaeth yn effeithio’n fawr ar fusnesau, Gwasanaethau Cyhoeddus, sefydliadau nid er elw a chymunedau ledled Cymru.

Ffocws Gwobrau Arwain Cymru 2014 yw nodi a dathlu ‘Arweinwyr Unigol yng Nghymru y mae eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn ac wedi cael effaith gadarnhaol’.

Mae categorïau’r gwobrau wedi’u llunio i ddenu enwebiadau o bob sector ac o bob lefel o arweinyddiaeth yng Nghymru. Mae 8 categori arfaethedig yng Ngwobrau 2014 i ddathlu arweinyddiaeth unigol.

Mae 4 categori generig ar gyfer arweinyddiaeth unigol yn:

Y Sector Cyhoeddus  

Y Sector Gwirfoddol / Nid er Elw 

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat 

Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol

Categorïau ar gyfer arweinyddiaeth unigol (gall yr enwebiadau fod o unrhyw sector):

Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed) 

Arweinydd Tîm 

Menywod yn Arwain 

Arwain i’r Dyfodol

Mae’r categori Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol yn agored i unigolion sy’n gweithio mewn menter gymdeithasol ac a chanddynt rôl arwain ar eu lefel o gyfrifoldeb. Mae mentrau cymdeithasol yn fusnesau sy’n masnachu at ddibenion cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae mentrau cymdeithasol yn nodedig oherwydd bod eu diben amgylcheddol a / neu gymdeithasol yn gwbl ganolog i’r hyn a wnânt – caiff eu helw ei ailfuddsoddi i gynnal ac ymestyn eu cenhadaeth ar gyfer newid cadarnhaol.

Y llynedd, enillydd y wobr Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol oedd Menna Jones, Prif Swyddog Gweithredol Antur Waunfawr, menter gymdeithasol yng Ngogledd Cymru sydd wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau cynaliadwy sy’n creu hyfforddiant a chyflogaeth i bobl a chanddynt anableddau dysgu a phobl eraill sydd dan anfantais.

Mae Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru yn credu bod y gwobrau’n chwarae rôl bwysig: “Unwaith eto mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n falch iawn o fod yn un o gyd-noddwyr y categori Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol. Mae arweinyddiaeth gref a gweledigaethol yn yrrwr allweddol i dyfiant a chynaliadwyedd mentrau cymdeithasol ac mae’n effeithio’n fawr ar eu cyfraniad i economi Cymru. Mae’r gwobrau hyn yn darparu cydnabyddiaeth werthfawr i arweinwyr ysbrydoledig mentrau cymdeithasol a gallant fod yn ddelfryd ymddwyn i’r sector.”

Yr wythnos hon, cynhelir digwyddiadau lansio ar gyfer y gwobrau yng Ngogledd Cymru (Wrecsam, 16 Ionawr) ac yn Ne Cymru (Caerdydd, 17 Ionawr). Dilynir y rhain gan ddigwyddiadau ‘Caffi Arweinyddiaeth’ yng Nglynebwy (23 Ionawr) ym Monwel Ltd, ac yn Llandudno (19 Chwefror), yn Crest Co-operative.

Mae gennych ddeufis i gyflwyno eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Arwain Cymru eleni, a’r dyddiad cau yw dydd Gwener 14 Mawrth. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Gwobrau Arwain Cymru.

Advertisements

Written by David Madge

January 13, 2014 at 8:30 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: