Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyfres Caffis Arweinyddiaeth: Cydnabod Arweinwyr yng Nghymru

leave a comment »

LWA generic audience image 1

Mae Gwobrau Arwain Cymru yn cynnal cyfres o gaffis arweinyddiaeth ym mis Ionawr a Chwefror 2014 ar draws Cymru yn ystod y cyfnod enwebu (mae enwebiadau ar agor rhwng 13eg Ionawr a 14eg Mawrth 2014). Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n gyd-noddwr y categori Menter Gymdeithasol, ochr yn ochr â Chwmnïau Cymdeithasol Cymru.

Mae pob sgwrs Caffi Arweinyddiaeth yn darparu cyfle i gyfranogwyr fyfyrio ac archwilio materion hanfodol yn ymwneud ag arweinyddiaeth ac arwain yng Nghymru a byddwch yn gallu:

Cael y cyfle i fyfyrio am yr hyn mae arweinyddiaeth yn ei olygu i chi. Trafod sut rydym yn cydnabod arweinyddiaeth effeithiol ac ysbrydoledig. Ystyried yr hyn mae arweinwyr da yn ei wneud a sut maent yn ymddwyn

Ni chodir tâl am fynychu unrhyw rai o’r Caffis Arweinyddiaeth ond mae’n hanfodol archebu eich lle os hoffech fynychu.

Glyn Ebwy:
Lleoliad: Monwel Ltd, Heol Letchworth, Glyn Ebwy, NP23 6UZ

Dyddiad: Dydd Iau 23ain Ionawr 2014

Amser: 10:30 cyrraedd; dod i ben am 12:00

Archebwch yma

Cyffordd Llandudno:
Lleoliad: Crest Cooperative, Tŷ Brierley, Heol Fferm y Fferi, Cyffordd Llandudno, Conwy LL31 9SF

Dyddiad: Dydd Mercher 19eg Chwefror 2014

Amser: 10:00 cyrraedd; dod i ben am 11:30

Archebwch yma

Advertisements

Written by David Madge

January 14, 2014 at 10:04 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: