Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

#GwobrauArwainCymru: “Credaf fod arweinyddiaeth gadarn a gweledigaethol yn galluogi twf a chynaliadwyedd busnes”

leave a comment »

#GwobrauArwainCymru: "Credaf fod arweinyddiaeth gadarn a gweledigaethol yn galluogi twf a chynaliadwyedd busnes"

Mae enwebiadau ar agor ar hyn o bryd ar gyfer Gwobrau Arwain Cymru, sy’n cydnabod pobl sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru trwy eu harweinyddiaeth, gan ddylanwadu’n gadarnhaol ar ddatblygu eu cymuned, eu busnes neu eu sefydliad.

Caiff y categori Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol ei noddi eleni gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, mewn partneriaeth â Cwmnïau Cymdeithasol Cymru. Yn 2013, Menna Jones Prif Swyddog Gweithredol Antur Waunfawr enillodd y wobr. Yma, mae Menna’n rhannu ei meddyliau am ennill y wobr ac ystyr arweinyddiaeth dda iddi hi:

“Roeddwn wedi synnu ac yn wirioneddol ostyngedig pan ddywedwyd wrthyf fy mod wedi ennill y wobr Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol y llynedd, gan fy mod wedi ystyried fy hun erioed yn rhan o dîm, yn hytrach na’i arweinydd.

Credaf fod arweinyddiaeth gadarn a gweledigaethol yn galluogi twf a chynaliadwyedd busnes, gan ei bod yn annog blaengaredd, yn rhyddhau potensial y gweithlu ac yn sicrhau bod gan sefydliadau’r strategaethau cywir i yrru cynhyrchiant a thwf.

Mae angen gwerthoedd cryf ac ymrwymiad i nodau ac amcanion y cwmni ar arweinydd da. Mae angen i arweinydd fod yn ddewr wrth ymdrin â phroblemau mawr, a chadw sefyllfaoedd neu broblemau anodd mewn persbectif. Mae angen hefyd fod yn fodlon cymryd risg gyda chynlluniau peilot gan mai’r cynlluniau hyn sy’n galluogi’ch cwmni i brofi’r dyfroedd o ran gweithgareddau newydd.

Yn ystod fy nghyfnod yn Antur, nid wyf erioed wedi ofni gofyn i eraill yn y cwmni neu’r tu allan i’r cwmni am gyngor, ac nid wyf erioed wedi bod yn rhy falch i ofyn am gymorth i ddatrys problem. Rydw i hefyd wedi dysgu bod yn agored â staff, a rhannu llwyddiannau a methiannau, gan fod hyn yn effeithio’n uniongyrchol ar ymroddiad ac ymglymiad gweithwyr.

Mae Antur Waunfawr wedi datblygu nifer o brosiectau cynaliadwy dros y blynyddoedd, sy’n creu hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu.

Mae sicrhau hyfywedd ariannol a chynaliadwyedd y sefydliad wedi rhoi rhyddid ac amser i ni gynllunio’n strategol ac, yn bwysicach na dim, wedi ein galluogi i ganolbwyntio ar anghenion y bobl a’r gymuned. Mae cynllunio gofalus hefyd wedi sicrhau nad yw’r un aelod o staff wedi colli gwaith yn ystod y dirwasgiad diweddar.

Fy neges i ymgeiswyr gobeithiol eleni fyddai cadw meddwl agored trwy’r amser a bod yn barod i wrando bob amser. Dyma’r unig ffordd y gall arweinwyr eu hunain ddysgu a thyfu a bod yn ysbrydoliaeth i’r rheini sy’n gweithio gyda nhw.”

I enwebu rhywun ar gyfer Gwobrau Arwain Cymru, ewch i’r wefan leadingwalesawards.co.uk

Gallwch hefyd gadw lle mewn dau ddigwyddiad Caffi Arweinyddiaeth Mentrau Cymdeithasol, sy’n cael eu cynnal dros y cyfnod enwebu. Mae un yn digwydd yn Crest Co-operative ar 19 Chwefror, a’r llall ym Monwel Ltd ar 3 Mawrth. Gallwch gadw eich lle yn y digwyddiadau am ddim hyn ar wefan y gwobrau.

Advertisements

Written by David Madge

January 28, 2014 at 1:44 pm

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: