Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Categori ieuenctid newydd ar gyfer Gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru 2014

leave a comment »

Nid yw’n ymddangos mor bell yn ôl â hynny ers y seremoni fawreddog yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd i gydnabod llwyddiannau ffigurau blaenllaw’r sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru. Fis Hydref llynedd daethom at ein gilydd ar gyfer seremoni Gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru 2013 ac erbyn hyn mae’n bryd lansio gwobrau 2014!

Mae’r enwebiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru… gydag un ychwanegiad newydd cyffrous. Yn ogystal â ‘Menter Gymdeithasol y Flwyddyn’, ‘Seren y Dyfodol’, ‘Prynu’n Gymdeithasol’ (a elwid gynt yn Wobr Menter Datblygu’r Farchnad’)  a’r Pencampwr Mentrau Cymdeithasol, mae’n bleser gennym gadarnhau’r categori ‘Ysbrydoli Menter Ieuenctid’ ar gyfer 2014. Bydd y categori newydd hwn yn agored i rai rhwng 8 a 24 oed. Print

Rydym yn aml yn clywed sôn am y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ym meysydd eraill busnes. Bydd y categori newydd hwn yn helpu i amlygu talent ifanc sy’n bodoli yn y sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru. Bydd llawer ohonynt wedi cael eu hysbrydoli gan y nifer cynyddol o fusnesau cymdeithasol ac rydym yn debygol o weld rhagor o entrepreneuriaid cymdeithasol ifanc yn dod i’r amlwg yn ystod y blynyddoedd nesaf. Lluniwyd y categori ‘Ysbrydoli Menter Ieuenctid’ i annog rhagor o blant a phobl ifanc yng Nghymru i feddwl am opsiynau cymdeithasol a moesegol, wrth ystyried opsiynau busnes y dyfodol neu lwybrau gyrfa.

Cawsom ymateb ffantastig i’r gwobrau llynedd. Nid yn unig yr oedd nifer y ceisiadau wedi cynyddu, ond roedd yr ansawdd hefyd wedi parhau i gynyddu. Roedd PS Services, sef menter gymdeithasol yr elusen iechyd meddwl Gofal, wedi mynd i ymlaen i gael llwyddiant yn y DU hefyd trwy ennill y categori Seren y Dyfodol yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol y DU yn ogystal â gwobrau Cymru. Enillodd PS Services y wobr am ei busnes glanhau a chynnal a chadw tir, a sefydlwyd er mwyn darparu cyflogaeth gefnogol i unigolion sy’n agored i niwed sy’n awyddus i ddychwelyd i’r farchnad lafur.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich ceisiadau ar gyfer y gwobrau eleni. Gallwch enwebu eich hun neu enwebu rhywun arall. Rhaid cyflwyno’r enwebiadau erbyn dydd Gwener 11 Gorffennaf. Pob lwc!

Advertisements

Written by derekwalker72

May 27, 2014 at 10:25 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: