Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arweiniad rhagorol Kelly yn cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo

leave a comment »

Heddiw, cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Arwain Cymru eleni mewn seremoni wobrwyo fawreddog yng ngwesty’r Hilton Caerdydd.

A ninnau’n noddwr y Categori i Fentrau Cymdeithasol, mewn partneriaeth â Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn cydnabod bod arweiniad cryf, gweledigaethol yn yrrwr allweddol yn nhwf a chynaliadwyedd mentrau cymdeithasol a’i fod yn cael effaith fawr ar eu cyfraniad i economi Cymru.

Mae’r gwobrau, sy’n dathlu eu 10fed pen-blwydd, wedi’u hen sefydlu, yn uchel eu proffil ac ar gyfer Cymru gyfan. Yn yr hinsawdd economaidd heriol sydd ohoni, mae’n bwysicach byth chwilio am y bobl hynny y mae eu harweiniad yn gwneud effaith wirioneddol, a chydnabod y bobl hynny.

Ychydig wythnosau yn ôl roedd yn fraint i mi fod ar y panel beirniadu ar gyfer y categori i Fentrau Cymdeithasol, ochr yn ochr â Ben Cottam, Pennaeth ACCA Cymru, Vina Patel, Ymgynghorydd Llywodraethu Cymdeithasol a Chorfforaethol gyda Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, a Robert Chapman, Cyfarwyddwr Robert Chapman & Company.

Roeddem yn chwilio am enillydd y mae ei arweiniad yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fenter gymdeithasol yng Nghymru, gan effeithio’n bositif ar symud ei gymuned neu’i fusnes ymlaen. Roeddem yn awyddus i ddewis rhywun a oedd nid yn unig yn ysbrydoli ei dîm, ond hefyd a allai fod yn fodel rôl ar gyfer y sector.

Dewisodd y panel Kelly Davies yn enillydd y categori i Fentrau Cymdeithasol, sef y grym y tu ôl i Vi-Ability. Gweledigaeth Kelly pan sefydlodd Vi-Ability bum mlynedd yn ôl oedd i bob cymuned gael clwb pêl-droed a oedd yn ffynnu ac yn sefydlog yn ariannol wrth ei gwraidd, gan roi cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu sgiliau ac ehangu eu gorwelion. Yn ei hanfod, gwelodd Kelly gyfle i ddefnyddio pêl-droed yn fodd o ymgysylltu â phobl ifanc a chynnig iddynt hyfforddiant, lleoliadau gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli a phrentisiaethau. Ar yr un pryd, trwy ddefnyddio sgiliau a brwdfrydedd y bobl ifanc hyn, daeth y clybiau eu hunain yn fwy cryf ac yn fwy cynaliadwy.

kelly davies lwa pic

Mae Vi-Ability wedi cael effaith nodedig. Mae 879 o bobl ifanc wedi elwa ar y rhaglen addysgol graidd ddeg wythnos, mae 88% ohonynt wedi mynd ymlaen i sicrhau cyflogaeth amser llawn. Fodd bynnag, yr hyn a sicrhaodd fod Kelly ar y blaen yng Ngwobrau Arwain Cymru oedd er ei bod yn amlwg wedi dod o hyd i gynllun sy’n gweithio’n llwyddiannus, nid yw’n fodlon â’r sefyllfa fel y mae ac mae’n edrych am ffyrdd o ehangu’r sefydliad. Ar ôl dechrau yng Ngogledd Cymru, mae Vi-Ability eisoes wedi ehangu i dde Cymru, Lloegr, yr Eidal, Sweden, yr Almaen, yr Iseldiroedd a Sbaen. Yn ddiweddar mae wedi datblygu’r model i gynnwys chwaraeon eraill – hoci, criced, nofio a thenis – ac mae newydd ddychwelyd o daith i India i archwilio’r posibilrwydd o ddyblygu’r model yno fel masnachfraint gymdeithasol. Hyd yn oed yn fwy cyffrous, mae Vi-Ability wedi sicrhau buddsoddiad i ddatblygu gêm ‘Football CEO’ i’w lansio ar-lein ac mae hefyd yn datblygu uned ailgylchu chwaraeon – bydd y ddau beth hyn yn creu ffrydiau incwm newydd nad ydynt o dan gyfyngiadau a fydd yn cael eu hail-fuddsoddi yn y busnes i greu effaith gymdeithasol hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol.

A ninnau’n feirniaid, cawsom argraff dda iawn o benderfyniad Kelly i ehangu a datblygu’r sefydliad yn barhaus, nid yn unig er mwyn creu’r sefydliad, ond fel modd o gyrraedd mwy a mwy o bobl ifanc ac ehangu effaith cenhadaeth gymdeithasol Vi-Ability.

Mae arweinwyr Mentrau Cymdeithasol fel Kelly yn hanfodol bwysig i’r sector. Maent yn ysgogi sefydliadau, yn eu symbylu i dyfu ac yn creu newid cymdeithasol cadarnhaol ac iddo effaith fawr.

Advertisements

Written by Catherine Evans

June 5, 2014 at 4:45 pm

Posted in social enterprise

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: