Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Symud swyddfa yn dynodi ‘pennod newydd’ i’r Ganolfan

leave a comment »

Mae’n ddiwedd cyfnod. Mae hefyd yn ddechrau pennod newydd i Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Ar ôl mwy na 30 mlynedd yn ein lleoliad yn Llys Llandaf, rydym yn uno ein dwy swyddfa yn ne ddwyrain Cymru yng Nghaerdydd ac Abercynon ac yn adleoli i bencadlys newydd yng Nghaerffili. O ddydd Llun, 16 Mehefin, bydd ein pencadlys wedi’i leoli yn adeilad ‘Y Borth’  United Welsh, yng Nghaerffili.

Mae’r pencadlys newydd yn cynnig cyfleusterau modern sy’n amgylcheddol gyfeillgar. Mae’n gwbl hygyrch, gyda band eang cyflymder uchel a chysylltiad di-wifr, ac yn cynnig digon o barcio ar y safle a chysylltiadau cludiant cyhoeddus cyfagos. Bydd cynllun agored yn ein helpu i gydweithio’n well, ar draws y sefydliad cyfan. Defnyddir ystafelloedd cyfarfod croesawgar ag offer da ar gyfer cyfarfodydd wyneb yn wyneb a rhai rhith, gyda chleientiaid a phartneriaid.

Bydd symud i Gaerffili hefyd yn golygu y bydd ein pencadlys yn ardal Cydgyfeirio Cymru, gan ein rhoi’n agosach at lawer o’r bobl, y busnesau a’r sefydliadau yr ydym yn gweithio gyda hwy ac yn eu cefnogi. Yn United Welsh, byddwn yn rhannu adeilad gyda sefydliad sydd hefyd yn rhannu llawer o’n nodau, ein diddordebau a’n hethos – gan werthfawrogi pobl a’r amgylchedd llawn cymaint ag elw. At hynny, rydym yn gweithio gyda menter gymdeithasol i symud ac ailgylchu unrhyw eitemau sy’n cael eu gadael yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni am barti i agor y swyddfa yn y dyfodol agos. Yn y cyfamser, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru ein manylion cyswllt yn eich cronfa ddata:

Canolfan Cydweithredol Cymru

Y Borth

13 Ffordd Beddau

Caerffili

CF83 2AX

Ffôn: 0300 111 5050

Ebost: info@walescooperative.org

Gwefan: www.walescooperative.org

Advertisements

Written by derekwalker72

June 10, 2014 at 1:33 pm

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: