Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Ymgyrch Arloeswyr Modern yn cael ei lansio ar gyfer Pythefnos Mentrau Cydweithredol

leave a comment »

Mae heddiw yn nodi man cychwyn ymgyrch a gynhelir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ar gyfer Pythefnos Gydweithredol (21 Mehefin – 5 Gorffennaf) sy’n dangos cryfder ac amrywiaeth busnesau cydweithredol yng Nghymru.

Trwy gyfres o bostiadau blog, mae’r ymgyrch ‘Arloeswyr Modern’ yn amlygu maint a mathau’r mentrau cydweithredol yng Nghymru a’r sectorau lle y gweithredant. Mae wedi’i hysbrydoli gan Arloeswyr Rochdale, grŵp sydd ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol.

Rydym wedi gweithio gyda 14 o bobl sydd wrth wraidd eu busnesau eu hunain, er mwyn egluro sut deimlad yw bod yn rhan o’r mudiad cydweithredol, pam aethant ati i ymuno yn y lle cyntaf a sut y gwelan nhw rôl mentrau cydweithredol yn economi Cymru. Rydym hefyd wedi rhoi cynnig ar ail-greu’r ddelwedd enwog wreiddiol o Arloeswyr Rochdale trwy gyfres o sesiynau tynnu lluniau ledled Cymru, gan ychwanegu’r cyffyrddiadau olaf, hudolus trwy Photoshop.

Modern Pioneers photo

 

Ffurfiwyd  y Rochdale Society of Equitable Pioneers yn 1844 gan grŵp o 28 o bobl, a thua hanner ohonynt yn wehyddion. Wrth i fecaneiddio’r Chwyldro Diwydiannol orfodi rhagor o weithwyr medrus i dlodi, penderfynodd y crefftwyr hyn ddod at ei gilydd er mwyn agor eu siop eu hunain, yn gwerthu bwyd na allent fforddio prynu fel arall. Gan gofio’r gwersi a ddysgwyd o  gynigion aflwyddiannus y gorffennol i gydweithredu, cynllunion nhw Egwyddorion Rochdale, sy’n enwog erbyn heddiw, a thros gyfnod o bedwar mis cawsant drafferth cydrannu £1 yr un am gyfanswm o wyth punt ar hugain o gyfalaf. Ar 21 Rhagfyr 1844, agorwyd y siop ganddynt gyda dewis cul iawn o fenyn, siwgr, blawd, blawd ceirch ac ychydig ganhwyllau. O fewn tri mis, ehangwyd y dewis i gynnwys te a thybaco, a chyn hir roeddent yn adnabyddus am ddarparu nwyddau pur o ansawdd uchel. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, roedd y mudiad cydweithredol wedi tyfu i bron 1,000 o fentrau cydweithredol.

Rochdale Pioneers

Mae’r gweddill yn hen hanes. Crybwyllir Arloeswyr Rochdale yn aml yn yr un gwynt â Robert Owen, fel cyndeidiau’r mudiad cydweithredol. Gobeithiwn y gall ein hymgyrch Arloeswyr Modern helpu i godi ymwybyddiaeth o wreiddiau’r datblygiad cydweithredol, gan ddangos yr hyn y mae mentrau cydweithredol yn eu cyflawni yng Nghymru heddiw.

Hoffwn ddiolch i bob un o’n Harloeswyr Modern a gymerodd ran, yn ogystal â’r rheini a gynhaliodd y sesiynau tynnu lluniau, gan gynnwys Saith Seren, Amgueddfa Robert Owen, Dynamix, 4CG a siop John Lewis Caerdydd. Diolch hefyd i Mike Dean o Eye Imagery Photography am weithio gyda ni ar y prosiect hwn.

Advertisements

Written by Mark Smith

June 20, 2014 at 8:00 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: