Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern #8 ‒ Cliff Vanstone, John Lewis

leave a comment »

Rydym yn cynnal ymgyrch ar gyfer y Bythefnos Gydweithredol (21 Mehefin – 5 Gorffennaf) sy’n dangos cryfder ac amrywiaeth busnesau cydweithredol yng Nghymru.

Trwy gyfrwng cyfres o flogiau, mae’r ymgyrch ‘Arloeswyr Modern’ yn tynnu sylw at faint y cwmnïau cydweithredol sydd yng Nghymru a’r mathau yn ogystal â’r sectorau y maent yn gweithredu ynddynt.  Mae’n cael ei hysbrydoli gan y Rochdale Pioneers, sydd ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol.

Mae post heddiw yn edrych ar waith Cliff Vanstone, Rheolwr Gyfarwyddwr siop John Lewis yng Nghaerdydd.

“Eleni mae John Lewis yn dathlu 150 mlynedd mewn busnes.  Dechreuodd mewn ffordd fach iawn, wrth i lieiniwr ifanc agor siop ar Stryd Rhydychen yn Llundain, a bellach mae’n brif adwerthwr aml-sianel gyda gwerthiant o dros £10 biliwn o’r siopau John Lewis a Waitrose, ein busnes archfarchnad.

Spedan Lewis

Spedan Lewis

Rhoddwyd y busnes mewn ymddiriedolaeth ar gyfer ei weithwyr yn 1929 gan fab John Lewis ‒ John Spedan Lewis.  Gwnaeth hynny bob un ohonom ni’n Bartner yn y busnes, â chyfran hafal yn y cyfrifoldeb a llais wrth redeg y busnes.  Gwelir hyn i’w raddau helaethaf yn y cyrff democrataidd sydd gennym ni yn ein holl unedau busnes.  Yr hyn sy’n gwneud hyn yn unigryw yw atebolrwydd y rheolwyr i Bartneriaid trwy’r grwpiau democrataidd hyn ar holl faterion sy’n ymwneud â’n busnes, gan mai ein Partneriaid, mewn ffordd, yw cyfranddalwyr John Lewis.

Wrth agor siop John Lewis yng Nghaerdydd yn 2009, dyma oedd ein siop gyntaf yng Nghymru. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 5 oed ym mis Medi gyda’r 500 o Bartneriaid yr ydym yn eu cyflogi yn y gangen, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn byw yn y ddinas neu yn lleol.

Roedd busnesau cydberchnogaeth fel ein un ninnau yn gofyn am gam beiddgar gan ein sefydlydd Spedan Lewis a’r canlyniad yw busnes lle y mae’r holl Bartneriaid yn berchen ar y busnes.  Mae gan yr holl Bartneriaid nod cyffredin o ran llwyddiant y busnes, ac maent yn rhannu’r elw ar ffurf bonws blynyddol, yn yr un modd ag y byddai cyfranddaliwr yn derbyn difidend.  Roedd gan Spedan Lewis weledigaeth wirioneddol, a chreodd fodel busnes sydd wedi ffynnu ac etifeddiaeth sydd wedi parhau ymhellach na’i oes ei hun.  Arloeswr go iawn.”

Darganfyddwch ragor am y Rochdale Pioneers trwy ffotograff rhyngweithiol arbennig.

 

Advertisements

Written by Mark Smith

June 30, 2014 at 8:56 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: