Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Allgáu digidol: cymorth i geiswyr gwaith yn dod i ben?

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar sut y mae angen sgiliau digidol ar geiswyr gwaith i ganfod gwaith.
Ar ôl colli ei swydd wedi 10 mlynedd fel labrwr/gyrrwr, roedd Michael yn ei chael yn anodd canfod gwaith am dair blynedd. Gan nad oedd yn defnyddio cyfrifiaduron yn rheolaidd, roedd newidiadau i’r Lwfans Ceisio Gwaith, a oedd yn ei wneud yn ofynnol i geiswyr gwaith chwilio am waith ar-lein, yn rhwystredig. Ar ôl clywed am sesiynau galw i mewn a oedd yn cael eu cynnal gan Dewch Ar-lein Pen-y-bont, dechreuodd Michael fynychu i wella’i sgiliau cyfrifiadurol. Er bod gan Michael rhywfaint o brofiad blaenorol o ddefnyddio cyfrifiaduron, roedd ei hyder yn isel iawn ac roedd yn ei chael yn anodd defnyddio gwefan Universal Jobsmatch yn effeithiol.
Trwy fynd i’r sesiynau, dysgodd Michael sgiliau sydd wedi’i alluogi i ymgeisio am waith yn annibynnol ac yn hyderus. Gall bellach ddefnyddio nodweddion gwefan Universal Jobsmatch, a llenwi ceisiadau ar-lein. Yn ogystal â’r sgiliau y mae wedi’u dysgu trwy Dewch Ar-lein Pen-y-bont, mae Michael hefyd wedi’i ysbrydoli i gynyddu’i wybodaeth ymhellach, mae wedi cofrestru ar gwrs Learndirect mewn Cyfrifiadura Sylfaenol gan ychwanegu at ei gymwysterau.
Dywed Michael mai’r prif fudd y mae wedi’i feithrin o’r sesiynau yw llawer mwy o hyder. Er ei fod yn parhau’n ddi-waith ar hyn o bryd, mae’n optimistaidd y bydd ei sgiliau newydd yn ei helpu i gael gwaith yn y dyfodol agos.
Felly, mae pobl nad ydynt yn gallu defnyddio’r Rhyngrwyd i ganfod swyddi gwag, nad ydynt yn gallu defnyddio prosesydd geiriau i greu CV, ac nad oes ganddynt y sgiliau TGCh sylfaenol i’w defnyddio yn y gwaith yn ei chael lawer yn anoddach canfod swydd. Dylai fod gan bobl fel Michael yr hawl i gael cymorth cynhwysiant digidol hygyrch o safon uchel. Os ydym am gael Cymru yn ôl mewn gwaith mae angen i’r cymorth hwn barhau. Mae angen rhaglen cynhwysiant digidol benodol a pharhaus ar Gymru.

Advertisements

Written by Catherine Evans

July 14, 2014 at 8:01 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: