Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Sadwrn Cymdeithasol newydd dyfu!

leave a comment »

Derek Walker

Derek Walker

Canolfan Cydweithredol Cymru Prif Weithredwr, Derek Walker, blogiau am y digwyddiad Dydd Sadwrn Cymdeithasol sydd ar y gweill ar 13 Medi. Mae Dydd Sadwrn Cymdeithasol yn anelu at roi hwb i nifer y bobl sy’n prynu gan fentrau cymdeithasol.

Yn dilyn llwyddiant ein hymgyrchoedd menter gymdeithasol Sadwrn Cymdeithasol a Cefnogi’r Cyfan y llynedd, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Menter Gymdeithasol y DU yn ymestyn yr ymgyrch Sadwrn Cymdeithasol ar draws y DU yn 2014!

Rydym wrth ein boddau bod y corff cynrychioli cenedlaethol dros Fentrau Cymdeithasol y Deyrnas Unedig wedi mabwysiadu ein hymgyrch ac y bydd ein dull arloesol yn cael ei hyrwyddo ledled Lloegr a’r Alban yn ogystal â Chymru!

Bydd y Sadwrn Cymdeithasol cenedlaethol cyntaf yn y DU yn digwydd ddydd Sadwrn 13 Medi 2014.

Mae Arolwg Menter Gymdeithasol y DU 2013 o Gyflwr Mentrau Cymdeithasol y DU yn dangos bod mentrau cymdeithasol yn masnachu’n bennaf â’r cyhoedd ond er bod tri chwarter o’r cyhoedd yn cefnogi’r syniad o fentrau cymdeithasol, mae ymwybyddiaeth ohonynt yn parhau’n isel.

Social Saturday logo

Social Saturday logo

Bydd Sadwrn Cymdeithasol yn ceisio codi ymwybyddiaeth o fentrau cymdeithasol ac yn annog prynwyr i ‘brynu’n gymdeithasol’. Mae’n gyfle i’r sector ‘greu sŵn’ ac yn llwyfan i fentrau cymdeithasol brynu a hyrwyddo’u cynnyrch a’u gwasanaethau. Bydd Sadwrn Cymdeithasol yn cael ei gefnogi gan ymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus genedlaethol.

Y bwriad yw gwneud Sadwrn Cymdeithasol yn ddigwyddiad blynyddol y gall y sector adeiladu arno, a bydd yn ceisio cynnwys cynghorau lleol, Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol, gweinidogion a busnesau. Nod y diwrnod yw rhoi hwb i grwpiau a chymunedau er mwyn codi ymwybyddiaeth o fenter gymdeithasol mewn trefi, dinasoedd a phentrefi.

Rydym yn falch o gefnogi’r Sadwrn Cymdeithasol cyntaf ar draws y DU (ond cofiwch, fan hyn y gwelsoch chi ef gyntaf)!

I gymryd rhan, ewch i: www.walescooperative.org/sadwrn-cymdeithasol-2014

Derek Walker, Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru

Advertisements

Written by Ieuan Nash

August 14, 2014 at 12:05 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: