Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Dathlwch #SadwrnCymdeithasol yn y Gogledd

leave a comment »

Social Saturday logo CYDdydd Sadwrn 13 Medi 2014 yw dydd Sadwrn Cymdeithasol, ymgyrch ledled y DU gan Menter Gymdeithasol y DU i annog pobl i brynu cynnyrch mentrau cymdeithasol.

Dyma fy awgrymiadau i ar sut y gallwch chi dreulio Sadwrn Cymdeithasol yn y Gogledd. O wylio timau pêl-droed lleol, i fwynhau rhai o’r tirweddau a’r golygfeydd anhygoel sydd gan y Gogledd i’w cynnig! Mae rhywbeth at ddant pawb.

 

Galeri Caernarfon 

Dyma Fenter Gymdeithasol y Flwyddyn Cymru ar hyn o bryd, felly beth am alw heibio i weld y ffilm neu’r perfformiad theatr diweddaraf. Neu gallwch gael tamaid blasus a llymaid ym Mar Cafe DOC, a mwynhau’r golygfeydd trawiadol o Ddoc Fictoria a’r Fenai’r un pryd.

http://www.galericaernarfon.com

 

Clwb Pêl-droed Porthmadog

Os ydych yn gefnogwr pêl-droed, beth am fynd i wylio Clwb Pêl-droed Porthmadog, sy’n chwarae gartref yn erbyn y Fflint ddydd Sadwrn 13 Medi? Mae’r gêm yn dechrau am 3pm ar y Traeth, Porthmadog.

http://www.porthmadogfc.com/index.htm

 

Gwesty’r Pengwern

Mae’r Pengwern yn Llan Ffestiniog ac yn fenter sy’n eiddo i’r gymuned, sy’n gweithredu fel ‘canolbwynt’ i drigolion y fro. Y dafarn yw’r man ymgynnull perffaith, felly os ydych yn bwriadu cwrdd â theulu neu ffrindiau am lymaid neu damaid blasus, beth am bicio draw i’r Pengwern yng nghanol harddwch Eryri.

http://pengwerncymunedol.btck.co.uk/

 

Adfywio-adnodd

Os ydych yn chwilio am ddodrefnyn newydd i’ch cartref, yna beth am ymweld ag Adfywio-adnodd ym Mangor. Mae ganddynt ddetholiad o ddodrefn a nwyddau gwyn wedi’u hadnewyddu sy’n dipyn o fargen.

Gallwch roi eich hen eitemau iddynt hefyd. Felly os ydych wedi symud tŷ’n ddiweddar neu’n awyddus i roi trefn ar eich cartref a chlirio’r llanast, peidiwch â thaflu dim, cysylltwch ag Adfywio-adnodd, fel y gellir eu hailddefnyddio.

http://www.resource-renew.org/home.html

 

antur stiniogAntur Stiniog 

Os yw gweithgareddau awyr agored at eich dant, yna cofiwch alw yn Antur Stiniog. Bro Ffestiniog yw cartref yr antur, yng nghanol gwychder Eryri – tirwedd berffaith ar gyfer cerdded, caiacio a gwersylla. Dylai unrhyw feicwyr mynydd brwd roi cynnig ar un o’u pedwar llwybr lawr allt graddedig, lle cynhaliwyd Pencampwriaeth Prydain yn ddiweddar. Cyn i chi fentro tua’r mynyddoedd, ewch draw i’r Siop i gael yr holl offer sydd ei angen arnoch ar gyfer dringo a beicio, llogi beiciau a dillad awyr agored.

Mae gan Antur Stiniog rywbeth i bawb. Os na fydd y gweithgareddau uchod yn apelio atoch, yna gallwch alw yng nghaffi’r Antur a mwynhau gwledd o fwydydd Cymreig traddodiadol.

http://www.anturstiniog.com/

 

Clwb Pêl-droed Bae Colwyn 

Beth am roi hwb i Glwb Pêl-droed Bae Colwyn ddydd Sadwrn 13 Medi, yn eu gêm gartref yn erbyn North Ferriby United yn adran Conference North? Bydd y gic gyntaf am 3pm yn Ffordd Llanelian, Hen Golwyn.

http://www.colwynbayfc.co.uk/

 

Menter Fachwen – Gwaithgwyrdd Garddwriaeth

Hen Orsaf, Cwm-y-glo yw cartref Gwaithgwyrdd Garddwriaeth sy’n arbenigo mewn gwneud basgedi crog ar gyfer yr haf a’r gaeaf yn arbennig i chi. Os ydych chi’n arddwr brwd, cofiwch alw.

http://www.menterfachwen.org.uk

 

Tafarn y Fic

Tafarn gymunedol Gymreig yn Llithfaen ym Mhen Llŷn yw’r Fic. Os ydych chi yn yr ardal, galwch yn y bar a chewch groeso cynnes a chwrw lleol. Ond yn gyntaf, dylech fwynhau’r wledd o olygfeydd godidog yn y cyffiniau drwy roi cynnig ar rai o’r llwybrau cerdded lleol.

http://www.tafarnyfic.com/index.htm

 

Cyfeillion Swtan

Bwthyn Cymreig â tho gwellt o’r ail ganrif ar bymtheg wedi’i adfer yn llwyr yw Swtan. Mae ar arfordir gogledd-orllewinol hardd Ynys Môn, ym mhentref prydferth Porth Swtan.

Eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw’r bwthyn, ar brydles i grŵp o selogion lleol, sef Cyfeillion Swtan, sy’n ei redeg fel amgueddfa treftadaeth fyw i ddiogelu hanes a diwylliant.

Gall ymwelwyr gamu’n ôl i fywyd yng nghefn gwlad Cymru oddeutu 1900.

http://welsh.swtan.co.uk/

 

Amgueddfa Arforol Caergybi 

Dyma brofiad diddorol a gwerth chweil i’r teulu cyfan. Camwch yn ôl i’r oes a fu yng ngorsaf bad achub hynaf Cymru (oddeutu 1858), sy’n cynnwys casgliad o arddangosion sy’n adrodd hanes morwrol cyfareddol Caergybi.

Drws nesaf i’r Amgueddfa Arforol, mewn lloches rhag bomio o gyfnod yr Ail Ryfel Byd, mae yna arddangosfa barhaol llawn gwybodaeth, “Holyhead at War”. Ceir mynediad i gadeiriau olwyn, siop â detholiad da o lyfrau a rhoddion, llyfrynnau llawn gwybodaeth am yr amgueddfa a chaffi/bwyty trwyddedig mawr ei barch, y Front Harbour Bistro.

http://www.holyheadmaritimemuseum.co.uk/

 

Clwb Pêl-droed Wrecsam 

Ewch i gefnogi Clwb Pêl-droed Wrecsam ar 13 Medi, sy’n chwarae Welling gartref (ar y Cae Ras), gan gychwyn am 3pm. Mae Wrecsam wedi cael dechrau da i’r tymor, a gan nad yw Welling yn llwyddo cystal ar hyn o bryd, mae tîm Wrecsam yn obeithiol iawn!

http://www.wrexhamafc.co.uk/

 

Saith SerenSaith Seren 

Cyn i chi fynd i gefnogi Clwb Pêl-droed Wrecsam, ewch draw i Saith Seren, tafarn sy’n eiddo i’r gymuned yn Wrecsam, am bryd o fwyd a diod cyn y gêm. Tra byddwch yno, gallwch fwynhau tipyn o adloniant byw gan berfformwyr lleol.

http://www.saithseren.org.uk/

Dechreuwyd ymgyrch Sadwrn Cymdeithasol yng Nghymru gan Ganolfan Cydweithredol Cymru yn 2013, felly gwych o beth yw ei gweld yn cael ei chyflwyno ledled y DU. Y llynedd, bu mentrau cymdeithasol ledled Cymru’n cymryd rhan ynddi i arddangos y gorau o’u cynnyrch a’u gwasanaethau.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau eraill ynglŷn â sut i gefnogi mentrau cymdeithasol fel rhan o Sadwrn Cymdeithasol, rhowch wybod i ni drwy Twitter (@WalesCoopCentre). Sut bynnag fyddwch chi’n dathlu Sadwrn Cymdeithasol, cofiwch rannu eich profiadau ar Twitter drwy ddefnyddio’r hashnod #socialsaturday / #sadwrncymdeithasol.

* Edrychwch ar wefannau unigol i gael manylion amseroedd agor a lleoliadau.

Advertisements

Written by Ieuan Nash

September 10, 2014 at 8:00 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: