Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Hwyl fawr i walescooperative.wordpress.com

leave a comment »

Mae Blwyddyn Newydd yn golygu amser am newid yn y ffordd rydym ni’n defnyddio safle blog Canolfan Cydweithredol Cymru.

O heddiw (1 Ionawr), bydd y safle hwn yn parhau ar-lein fel archif byw yn unig, hyd nes i’w danysgrifiad ddod i ben yn hwyrach yn y flwyddyn.

Byddwn yn lansio safle blog newydd ar busnesibawb.coop. Os oes gennych chi rywbeth i’w ddweud am gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol, neu atebion cydweithredol i fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru, cynhwysiant ariannol neu gynhwysiant digidol, hoffem glywed oddi wrthych. Rydym ni eisiau gweithio gyda phobl o bob cwr o Gymru, sydd â diddordeb yn y materion y byddwn yn eu trafod ar y safle, i ddod yn flogwyr rheolaidd.

Beth am wneud Adduned Blwyddyn Newydd i ymweld â busnesibawb.coop yn rheolaidd, tanysgrifio i’n diweddariadau, siarad am y safle ar gyfryngau cymdeithasol neu ddod yn gyfrannwr?

Os ydych chi wedi bod yn danysgrifiwr i’r safle hwn, bydd angen i chi ddod yn danysgrifiwr i’r safle newydd i barhau i dderbyn diweddariadau mewn negeseuon e-bost. Mae llawer mwy o opsiynau tanysgrifio ar y safle newydd, sy’n helpu i deilwra’r cynnwys i’ch diddordebau penodol chi.

Yn y cyfamser, hoffem ddiolch i chi am gefnogi’r safle blog hwn dros y blynyddoedd diwethaf a gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni, a llawer o bobl eraill, i ddod â’r safle newydd yn fyw!

Advertisements

Written by Mark Smith

January 1, 2015 at 10:00 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: